Політика конфіденційності. 

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин ok-living.ua розташований на доменному імені ok-living.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
 • 1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни: 
 • 1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Власника сайту та Ліцензіата сайту, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними. 
 • 1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певній або обумовленій фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
 • 1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • 1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншим особам, хто отримав доступ до персональних даних особи вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або без наявності іншої законної підстави.
 • 1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.
 •  1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. 
 •  1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережевий адрес вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 • 2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 • 2.2. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні веб-сайту ok-living.ua, відповідно до положень даних Правил, Користувач надає дозвіл на використання файлів-cookie при кожному вашому наступному візиті. 
 • 2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину. 
 • 2.4. Настоящая Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину ok-living.ua Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті інтернет-магазину. 
 • 2.5. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину. 
 • 2.6. Перед тим, як розкрити на сайті персональну інформацію третьої особи, Користувач повинен отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації у відповідності до даних правил. 
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
 • 3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару. 
 • 3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину Назва магазину в розділі Назва розділу і включають в себе наступну інформацію:
 • 3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача; 
 • 3.2.2. контактний телефон Користувача; 
 • 3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
 • 3.2.4. адреса доставки Товару;
 • 3.2.5. місце проживання Користувача. 
 • 3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):  IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу; адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; реферер (адреса попередньої сторінки).
 • 3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.
 • 3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
 • 3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності. 
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА 
 • 4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати в цілях: 
 • 4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з ok-living.ua 
 • 4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.
 • 4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача. 
 • 4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства. 
 • 4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем. 
 • 4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису. 
 • 4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.
 • 4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем. 
 • 4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину. 
 • 4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.
 • 4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 • 4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг. 
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 • 5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 • 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину «Назва магазину», включаючи доставку Товару. 
 • 5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
 • 5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних. 
 • 5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 
 • 5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача. 
6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 
 • 6.1. Користувач зобов'язаний: 
 • 6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину. 
 • 6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації. 
 • 6.2. Адміністрація сайту зобов'язана: 
 • 6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності. 
 • 6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, розголошувати персональні дані в випадках, не зазначених у даній Політиці Конфіденційності, без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності. 
 • 6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 
 • 6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
 • 7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація: 
 • 7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
 • 7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту. 
 • 7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача. 
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 • 8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
 • 8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. 
 • 8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України. 
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ 
 • 9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача. 
 • 9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.